Sposób załatwiania spraw


W celu skierowania sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu lub sprawdzenia etapu jej załatwienia należy skorzystać z poniższych informacji:

Godziny pracy PZDP w Radomiu:
Poniedziałek od 7.30 do 16.00
Wtorek-Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.00

Kancelaria pok. Nr 104-ul.Graniczna 24, 26-600 Radom
przyjmuje korespondencję w godzinach pracy PZDP.

Skargi, wnioski i petycje związane z funkcjonowaniem PZDP w Radomiu są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.

, Dz.U.2002.5.46, w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul.Graniczna 24
26-600 Radom
bądź składać w Kancelarii PZDP (w godzinach urzędowania) pok. Nr 104

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr (48) 365-58-01 wew. 231
Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.


Skargi i wnioski wnoszone w formie elektronicznej oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą powinny spełniać określone wymagania

wymagania oraz metody dostarczania dokumentów elektronicznych zamieszczone są w zakładce ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - przejdź
adres naszej skrytki odbiorczej: /pzdp/skrytka


Dyrektor PZDP w Radomiu

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pok. Nr 103
w poniedziałki w godz. od 10.00 do 12.00, lub po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.


Informacja wytworzona przez:
Michał Żurowski
email: pzdp@tlen.pl tel.:48 3655801 wew. 231, 48 3653045 fax: 48 3655801 wew. 231
, w dniu:  12‑03‑2012 11:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Żurowski
email: pzdp@tlen.pl tel.:48 3655801 wew. 231, 48 3653045 fax: 48 3655801 wew. 231
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2015 09:54:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive