Aktualności


Komunikat w związku z koronawirusem

11‑03‑2020 15:01:05
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii, Starosta Radomski zdecydował o zamknięciu budynków Starostwa Powiatowego i jednostek podległych dla interesantów.
Zachęcamy klientów Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych komórek PZDP w Radomiu dostępne są na stronie głównej naszego BIP.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

19‑05‑2020 13:10:49

W związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów informujemy, że wykonawca robót firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. planuje wykonywanie robót bitumicznych na kolejnym odcinku drogi od km 10+500 do km 13+500.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej na odcinku Wola Goryńska (za skrzyżowaniem z drogą gminną) – Brody (do granicy powiatu).

Planowany termin prowadzenia robót od 20.05.2020 r. do 27.05.2020 r.

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem zgodnie z  oznakowaniem w terenie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

06‑05‑2020 15:13:39

Informujemy, że  z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uległ zmianie termin prowadzenia robót bitumicznych na odcinku drogi powiatowej nr 3531W Kuczki - Kazimierówka – Skaryszew od km 4+700 do km 7+000 (odc. za Wojsławicami do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Kazimierówka).

Wykonawca robót firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. planuje wykonywanie robót od 07.05.2020 r. do 08.05.2020 r. Ruch prowadzony będzie wyznaczonym objazdem.

W przypadku zmiany warunków atmosferycznych w/w termin może ulec zmianie, o czym informować będziemy w kolejnych komunikatach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

04‑05‑2020 09:46:13

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3531W Kuczki - Kazimierówka - Skaryszew wykonawca robót firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. planuje wykonywanie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej.

Prace wykonywane są etapami przy całkowitym zamknięciu odcinków drogi powiatowej z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji.

W dniach od 05.05.2020 r. do 06.05.2020 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi od km 4+700 do km 7+000 (odc. za Wojsławicami do skrzyżowania z drogą powiatową w m. Kazimierówka).

Ruch prowadzony będzie wyznaczonym objazdem.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dot. projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk wraz z budową ścieżki rowerowej (KONSULTACJE ZAKOŃCZONE)

28‑04‑2020 11:45:56

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 r. zamieszczony został projekt zagospodarowania terenu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk wraz z budową ścieżki rowerowej.

Formularz wniosku i plany sytuacyjne dostępne są w menu KONSULTACJE.

Wnioski należy składać w Kancelarii (pok. 104) Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl w terminie do dnia 12 maja 2020 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

22‑04‑2020 15:19:28

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3531W Kuczki - Kazimierówka - Skaryszew na terenie gm. Gózd wykonawca robót firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. planuje prowadzenie robót bitumicznych (ułożenie warstwy ścieralnej), w dniach:

  • 23 kwietnia 2020 r. na odcinku dł. 600 m od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Kuczki-Kolonia,
  • 24 kwietnia 2020 r. na odcinku dł. 1920 m przez m. Wojsławice do granicy gm. Skaryszew.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu w/w odcinków drogi powiatowej, ruch prowadzony będzie wyznaczonym objazdem.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w rachu drogowym

20‑04‑2020 11:34:38

W związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów informujemy, że wykonawca robót firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie robót bitumicznych w dniu 21 kwietnia 2020 r.

Prace będą wykonywane w kilku etapach przy całkowitym zamknięciu odcinków drogi powiatowej z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji. W pierwszej kolejności zostanie zamknięty odcinek: Bartodzieje - Wola Goryńska. Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami powiatowymi i drogą krajową nr 48 przez miejscowości: Jastrzębia, Mąkosy Stare, Brzóza, Głowaczów, zgodnie z  oznakowaniem w terenie.

Planowany termin funkcjonowania objazdu ok. 2 tygodni.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Kowala

27‑02‑2020 08:47:27

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w  Radomiu informuje, że w dniach 27 i 28 lutego br. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Kowala. Oznakowanie pionowe i poziome zostanie wprowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu zmiany stałej organizacji ruchu nr PZD.V.420.1.10.2020 z dnia 19.02.2020 r.

Ponadto odnowione zostanie istniejące oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania, którego wykonanie uzależnione będzie od warunków atmosferycznych.

Wprowadzone zmiany są pierwszym etapem poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu. Po wprowadzeniu zmian PZDP w Radomiu będzie monitorował przedmiotowe skrzyżowanie i w przypadku występowania kolejnych zdarzeń drogowych zostaną podjęte dalsze działania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dot. projektu budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom (ZAKOŃCZONE)

18‑02‑2020 10:23:12

Informujemy, że w dniu 18.02.2020 r. zamieszczona została wersja robocza projektu zagospodarowania terenu dokumentacji projektowej na budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3528W Kiedrzyn - Radom.

Formularz wniosku i plany sytuacyjne dostępne są w menu KONSULTACJE.

Wnioski należy składać w Kancelarii (pok. 104) Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl w terminie do dnia 3 marca 2020 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

06‑11‑2019 13:06:53

W związku z prowadzonym remontem obiektu mostowego na rzece Tymiance w m. Jedlińsk (ul. Warecka) w ciągu drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów informujemy, że wykonawca robót firma SKI-BUD Jakub Bogucki z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Oleśnicka 32C, planuje wykonywanie robót w dniach od 08.11.2019 r. do 09.12.2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej w rejonie mostu.

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem przez miejscowość Jedlińsk ulicami: Warszawską, Południową obwodnicą Jedlińska i Ogrodową, zgodnie z oznakowaniem w terenie.

Z uwagi na prowadzoną równolegle przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3515W w m. Jedlińsk (ul. Ogrodowa) prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 66 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2020 13:16:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie