Aktualności


Konsultacje społeczne

17‑04‑2019 09:40:52

17.04.2019 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w dniu 17.04.2019 r. zamieszczony został plan sytuacyjny dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej:
 

- nr 3540W Parznice - Skaryszew
Termin konsultacji do dnia: 06.05.2019 r.
 

- nr 3518W Wola Goryńska - Stare Mąkosy - Jedlnia
Termin konsultacji do dnia: 06.05.2019 r.

 

WNIOSKI I DOKUMENTACJA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONSULTACJE.

Wnioski należy składać w Kancelarii (pok. 104) Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu
lub elektronicznie na adres e-mail:
sekretariat@pzdp.radom.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

23‑11‑2018 09:16:47

23.11.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w dniu 23 listopada br. rozpoczęto remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3334W Wir-Goszczewice-Przytyk w m. Wrzos (gmina Przytyk).

Przedmiotowy odcinek drogi wyłączono z ruchu, objazd poprowadzono przez miejscowości Wrzos, Potkanna, Ostrołęka i Goszczewice, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu (w załączeniu schemat objazdu).  

Planowany termin zakończenia prac 10.12.2018 r.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

13‑11‑2018 11:44:01

13.11.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w dniu 12 listopada 2018 r. rozpoczęto prace związane z rozbudową dróg powiatowych:

- nr 3503W Młódnice – Jarosławice – Cerekiew - Radom na odcinku Jaszowice - Cerekiew (gr. miasta Radom) dł. 8,6 km,

- nr 3507W Taczów – Taczówek - Milejowice dł. 6,7 km 

Zadanie realizowane jest pn. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego w zakresie dróg powiatowych nr 3503W i nr 3507W wraz z budową ścieżek rowerowych.

Roboty prowadzone są przy częściowym zajęciu pasa ruchu, w związku z powyższym  mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

PZDP w Radomiu prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Planowany termin zakończenia robót – 31.10.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

13‑11‑2018 11:37:57

13.11.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów i remontem obiektu mostowego w m. Owadów, od dnia 14.11.2018r. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 3509W na odc. dł.811 m, w m. Owadów.

Objazd prowadzony jest drogami: krajową nr 7 i powiatowymi nr 3515W, 3516W i 1715W przez miejscowości: Wsola, Jedlińsk, Piaseczno, Bartodzieje, Jastrzębia i Wojciechów zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

Planowany termin zakończenia prac 5.12.2018 r.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

24‑10‑2018 15:01:38

24.10.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że od dnia 24.10.2018r. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew na odc. dł. 1197m, w m. Kuczki Kolonia.

Objazd prowadzony jest drogami: krajową nr 12, powiatową i gminną przez miejscowości: Niemianowice, Klwatka Królewska, Wojsławice, zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

Planowany termin zakończenia prac 05.12.2018 r.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

19‑10‑2018 11:37:04

19.10.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że:

w dniach 23-26 października br.  wykonywane będą prace remontowe na przejeździe kolejowym w m. Sokoły leżącym w ciągu drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki.

Roboty prowadzone będą przy zamknięciu przejazdu kolejowego. Objazd wyznaczono przez m. Pionki ul. Aleja Jana Pawła II, Mickiewicza, drogą wojewódzką nr 737 zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

Wykonawca robót: PPUH INTERBUD Sp. z o.o.z Radomia

 

- w dniach 22-31 października br. wykonywane będą prace remontowe na przejeździe kolejowym w m. Pionki leżącym w ciągu drogi gminnej ul. Garszwo. Roboty prowadzone będą przy zamknięciu przejazdu kolejowego. Objazd wyznaczono przez m. Pionki ul. Kolejową, Mickiewicza, Sienkiewicza, zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

Wykonawca robót: Schweerbau GmbH C.KG – SBM Sp. z o.o. z Wrocławia

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

19‑10‑2018 08:21:02

19.10.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w dniu 19 października 2018 r. zostanie zamknięta droga powiatowa nr 3529W Kiedrzyn - Małęczyn- do drogi krajowej nr 9, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 3534W w m. Maków do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Średnią) w m. Skaryszew, w związku z układaniem nowych warstw bitumicznych.

Na czas zamknięcia drogi ruch pojazdów prowadzony będzie  drogami powiatowymi i gminnymi przez miejscowości Bogusławice, Wymysłów, zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

12‑10‑2018 13:54:33

12.10.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, o planowanym zamknięciu drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko - Czarna na odcinku dł. 1060 m w m. Cudnów na czas układania warstwy ścieralnej, tj. od 15 do 16 października br.

Na czas zamnięcia drogi ruch pojazdów prowadzony będzie drogami powiatowymi i gminnymi przez miejscowości: Słupica, Budy Niemianowskie, Lipiny, Helenów, Czarna, zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualne obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

10‑10‑2018 12:30:55

10.10.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuję, że w dniu 10.10.2018 r. zamieszczona została ostateczna wersja planu sytuacyjnego dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3514W Wierzchowiny – Lisów na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Wierzchowiny do granicy miejscowości w kierunku Lisowa, tj. koniec opracowania na wysokości końca ogrodzenia Zespołu Szkół w Wierzchowinach.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

09‑10‑2018 15:00:18

09.10.2018 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że na drodze powiatowej nr 3543W
Kuczki - Kazimierówka Skaryszew na odcinku przez m. Kol. Kuczki o dł. 917m rozpoczeto prace związane z przebudową drogi.

Roboty prowadzone będą przy częściowym zajęciu pasa ruchu, w związku z powyższym wystepują utrudnienia w ruchu drogowym. Przewidywany termin zakończenia prac 05.12.2018 r.

PZDP w Radomiu prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualne obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 51 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Data ostatniej aktualizacji:
12‑09‑2019 15:07:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie