Aktualności


Utrudnienia w ruchu drogowym

06‑11‑2019 13:06:53

W związku z prowadzonym remontem obiektu mostowego na rzece Tymiance w m. Jedlińsk (ul. Warecka) w ciągu drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów informujemy, że wykonawca robót firma SKI-BUD Jakub Bogucki z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Oleśnicka 32C, planuje wykonywanie robót w dniach od 08.11.2019 r. do 09.12.2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej w rejonie mostu.

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem przez miejscowość Jedlińsk ulicami: Warszawską, Południową obwodnicą Jedlińska i Ogrodową, zgodnie z oznakowaniem w terenie.

Z uwagi na prowadzoną równolegle przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3515W w m. Jedlińsk (ul. Ogrodowa) prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiana w sieci dróg powiatowych

04‑11‑2019 11:50:15

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że od 4 października 2019 r. droga relacji Zakrzew – Wolanów – Kowala – Parznice (dawna droga wojewódzka nr 733) z mocy prawa stała się drogą powiatową.

Zarządcą w/w drogi na odcinkach od km 0+000 do km 11+416 i od km 11+552 do km 23+130 o dł. 22,994 km zlokalizowanych na terenie powiatu radomskiego jest Zarząd Powiatu Radomskiego.

W związku z powyższym wnioski w sprawach przewidzianych ustawowo do rozpatrzenia przez zarządcę dróg powiatowych w zakresie w/w drogi należy kierować do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, w godzinach pracy jednostki.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

16‑10‑2019 12:39:40

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3539W Radom - Gębarzów - Polany wraz z budową ścieżki rowerowej, informujemy, że wykonawca robót PRD Starachowice Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach planuje wykonywanie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniach od 17.10.2019 r. do 24.10.2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej Sołtyków – Gębarzów.

Objazd prowadzony będzie drogą powiatową nr 3540W i wojewódzką nr 744, przez m. Gębarzów, Parznice, Trablice zgodnie z oznakowaniem w terenie (wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu).

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne dot. projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 3505W

11‑10‑2019 14:54:36

Informujemy, że w dniu 11.10.2019 r. zamieszczony został plan sytuacyjny dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3505W Jaszowice - Wacławów - Sławno.

Formularz wniosku i plany sytuacyjne dostępne są w menu KONSULTACJE.

Wnioski należy składać w Kancelarii (pok. 104) Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl w terminie do dnia 28 października 2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

11‑10‑2019 13:50:00

W związku z prowadzonym remontem drogi powiatowej nr 3516W Bartodzieje – Jastrzębia informujemy, że wykonawca robót firma ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Żelazna 3, planuje wykonywanie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniach 16 – 18 października 2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej w rejonie mostu na dł. 1720 m.

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami powiatowymi przez miejscowości: Jastrzębia, Mąkosy Stare, Goryń, Wola Goryńska, Bartodzieje, zgodnie z oznakowaniem w terenie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

01‑10‑2019 09:54:37

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom informujemy, że wykonawca robót firma TRAKT Sp. z o.o. planuje prowadzenie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej od 04.10.2019 r. do 25.10.2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji. Zostanie zamknięty dla ruchu odcinek od skrzyżowania z drogą S7 w m. Zatopolice do m. Cerekiew (granica miasta Radom).

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami powiatowymi i drogą krajową nr 12 przez miejscowości Radom, Wolanów, Wawrzyszów, Krzyszkowice, Jaszowice,  zgodnie z  oznakowaniem w terenie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

12‑09‑2019 14:53:25

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom informujemy, że wykonawca robót, firma TRAKT Sp. z o.o., planuje kontynuację wykonywania  robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniach od 18.09.2019 r. do 14.10.2019 r.

Prace będą wykonywane przy całkowitym zamknięciu odcinków drogi powiatowej nr 3503W, na których będą wykonywane roboty, z umożliwieniem dojazdu mieszjkańców do posesji. Zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733 w m. Golędzin do skrzyżowania z drogą S7 w m. Zatopolice.

Ruch tranzytowy odbywać się będzie wyznaczonym objazdem: drogą powiatową nr 3503W, drogą krajową nr 12 oraz drogą powiatową nr 3502W (Cerekiew - Wolanów - Wawrzyszów - Krzyszkowice - Jaszowice).

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

04‑09‑2019 11:31:07

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3507W Taczówek - Taczów - Milejowice informujemy, że wykonawca robót firma TRAKT Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniu 09 września 2019 r. Prace będą wykonywane w trzech etapach przy całkowitym zamknięciu odcinków drogi powiatowej z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji.

W pierwszej kolejności zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3506W w m. Gulinek do skrzyżowania z drogami dojazdowymi drogi krajowej S7 w m. Taczów. Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami: wojewódzką nr 740 oraz powiatową nr 3506W przez miejscowości Mleczków, Zakrzew, Gulinek,  zgodnie z  oznakowaniem w terenie. Planowany termin funkcjonowania objazdu ok. 1 tygodnia.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

23‑08‑2019 13:33:13

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3519W Lewaszówka - Poświętne, w dniu 24 sierpnia 2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek drogi w m. Poświętne: od drogi wojewódzkiej nr 737 do skrzyżowania z drogą gminną na wysokości cmentarza.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

22‑08‑2019 14:58:25

W związku z prowadzoną rozbudową drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom informujemy, że wykonawca robót firma TRAKT Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie robót bitumicznych związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Prace będą wykonywane w trzech etapach przy całkowitym zamknięciu odcinków drogi powiatowej z umożliwieniem dojazdu mieszkańców do posesji. W pierwszej kolejności zostanie zamknięty odcinek: Jaszowice – Golędzin (od skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w m. Jaszowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 733 w m. Golędzin).

Ruch tranzytowy będzie odbywał się wyznaczonym objazdem drogami powiatowymi i drogą krajową nr 12 przez miejscowości Radom, Wolanów, Wawrzyszów, Krzyszkowice,  zgodnie z  oznakowaniem w terenie.

Planowany termin funkcjonowania objazdu ok. 2 tygodni.

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2019 13:11:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive