Samodzielne stanowisko ds. kadr - pok. 109


Samodzielne stanowisko ds. kadr
Pok. nr 109

Inspektor mgr inż. Monika Jarosz

Do zadań osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds. kadr należy w szczególności:

 1. kompletowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem;
 2. sporządzanie umów o pracę;
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników;
 4. prowadzenie bieżącej ewidencji wynagrodzeń pracowników, w tym dodatków zawieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych;
 5. prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i absencji chorobowych;
 6. sporządzanie i rozlicznie list obecności pracowników;
 7. przygotowywanie i przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
 8. prowadzenie dokumentacji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia;
 9. kompletowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę;
 10. dokonywanie zgłoszenia i wyrejestrowywania pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz prowadzenie dokumentacji ztym związanych;
 11. opracowywanie danych statystycznych w zakresie zatrudnienia w Zarządzie Dróg oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego;
 12. sporządzanie deklaracji dla potrzeb PFRON;
 13. przygotowanie i kompletowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem lubwygaśnięciem stosunku pracy;
 14. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Zarządzie Dróg prac interwencyjnych i staży dla bezrobotnych;
 15. wydawanie skierowań na badania okresowe, wstępne i kontrolne.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bębenek
email: r.bebenek@pzdp.radom.pl
, w dniu:  02‑08‑2018 11:08:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  02‑08‑2018 11:08:56
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2020 14:29:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie