Samodzielne stanowisko ds. kadr - pok. 109


Samodzielne stanowisko ds. kadr
pok. nr 109

Inspektor mgr inż. Monika Jarosz

Do zadań osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds. kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Zarządu Dróg;
 2. prowadzenie bieżącej ewidencji wynagrodzeń pracowników, w tym dodatków za wieloletnią pracę oraz nagród jubileuszowych;
 3. prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, delegacji i absencji chorobowych;
 4. sporządzanie i rozlicznie list obecności pracowników;
 5. przygotowywanie i przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
 6. prowadzenie dokumentacji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia;
 7. dokonywanie zgłoszenia i wyrejestrowywania pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanych;
 8. opracowywanie danych statystycznych w zakresie zatrudnienia w Zarządzie Dróg oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego;
 9. sporządzanie deklaracji dla potrzeb PFRON;
 10. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Zarządzie Dróg prac interwencyjnych i staży dla bezrobotnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi dochodzonymi od Zarządu Dróg oraz przedsądowe dochodzenie roszczeń na rzecz Zarządu Dróg;
 12. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów, dróg oraz nieruchomości;
 13. prowadzenie postępowań w sprawach dostępu do informacji publicznej;
 14. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w ramach BHP;
 15. prowadzenie analiz wydatków na poprawę warunków pracy i bhp;
 16. prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych prowadzonych w Zarządzie Dróg oraz zbioru kopii protokołów z tych kontroli;
 17. koordynacja systemu kontroli zarządczej oraz ocena występujących obszarów ryzyka i składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Zarządu Dróg;
 18. prowadzenie archiwum zakładowego Zarządu Dróg;
 19. prowadzenie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów przekazanych do archiwum zakładowego Zarządu Dróg.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bębenek
email: r.bebenek@pzdp.radom.pl
, w dniu:  02‑08‑2018 11:08:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  02‑08‑2018 11:08:56
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2021 11:41:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie