Zespół inwestycji


Zespół Inwestycji i Zamówień Publicznych
pok. Nr 105, 106, 107
Kierownik Zespołu - mgr inż. Katarzyna Krześniak

tel. 48- 38-15-061, 48-36-55-801 - wew. 233

e-mail: inwestycje@pzdp.radom.pl

 

Do zadań Zespołu Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówień  publicznych o wartości poniżej progów, od których  uzależniony jest obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie planowania, prowadzenia i realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 4. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 5. Przygotowywanie procesu inwestycyjnego budowy lub przebudowy dróg    powiatowych  w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 6. Prowadzenie procesu inwestycyjnego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
 7. Zlecania wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 8. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych budowy, przebudowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 10. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 11. Gromadzenie danych o sieci drogowej powiatu,
 12. Sporządzanie informacji o drogach powiatowych i obiektach mostowych zlokalizowanych w ich ciągach oraz   przekazywanie danych  Generalnemu Dyrektorowi Dróg  Krajowych i Autostrad,
 13. Utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, jak np. wycinka drzew,
 15. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 16. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 15 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 17. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑09‑2016 08:30:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 08:30:38
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2017 08:40:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie