Radcy Prawni


Radca Prawny

Pok. Nr 109

mgr Grażyna Grzmil

mgr Emilia Dębska

 

 

Do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o radcach prawnych w szczególności :

  1. Sporządzanie opinii prawnychwe wszelkich sprawach pozostających z zakresie przedmiotowej działalności jednostki
  2. Opracowywanie projektów aktów prawnych,
  3. Opiniowanie pod względem formalno – prawnymprojektów umów, uchwał Zarządu, uchwał Rady Powiatu oraz projektów innych aktów prawnych,
  4. Udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa Kierownikom zatrudnionym w jednostce oraz pracownikom jednostki,
  5. Informowanie Dyrektora o uchybieniach prawnych w działalności jednostki i ich skutkach,
  6. Uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy,
  7. Nadzór prawny nad egzekucją,
  8. Występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:57:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:57:26
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2018 11:06:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive