Obwód Drogowy w Siczkach


Obwód Drogowy w Siczkach - Drogowa Służba Liniowa

Siczki 1, 26-630 Jedlnia Letnisko

Kierownik Obwodu Drogowego - Wiesław Pachniewski, tel. 483221605

Obwód Drogowy w Siczkach działa na obszarze gmin:
        Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Pionki, Gózd, Skaryszew, Iłża, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew,
oraz na terenie miast:
        Pionki, Skaryszew, Iłża.

Do zadań Drogowej Służby Liniowej należy w szczególności:

 1. patrolowanie sieci drogowej;
 2. przeprowadzanie bieżących i okresowych przeglądów stanu dróg i obiektów mostowych;
 3. sprawdzanie prawidłowego prowadzenia robót realizowanych na podstawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 4. wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu;
 5. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 6. dokonywanie przeglądów oznakowania pionowego i poziomego;
 7. dokonywanie konserwacji znaków drogowych;
 8. wprowadzanie w porozumieniu z Zespołem Utrzymania i Ochrony Dróg ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 9. sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;
 10. prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg;
 11. zbieranie danych w zakresie potrzeb robót utrzymaniowych i przekazywanie ich do komórek organizacyjnych Zarządu Dróg;
 12. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadań zleconych przez Zarząd Dróg;
 13. utrzymywanie zaplecza Obwodu Drogowego.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bębenek
email: r.bebenek@pzdp.radom.pl
, w dniu:  22‑09‑2016 10:15:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 10:15:14
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2021 11:46:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie