Obwód Drogowy w Siczkach


Obwód Drogowy w Siczkach - (Drogowa Służba Liniowa)
Siczki 1, 26-630 Jedlnia Letnisko
Kierownik Obwodu Drogowego - Leszek Adach tel. 48-322-16-05

Obwód Drogowy w Siczkach działa na obszarze gmin:
Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Pionki, Gózd, Skaryszew, Iłża, Kowala, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew,

oraz na terenie miast:
Pionki, Skaryszew, Iłża.

 

 

Do zadań Drogowej Służby Liniowej należy w szczególności:

 1. Patrolowanie sieci drogowej,
 2. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 3. Wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu,
 4. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 5. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 6. Dokonywanie przeglądów oznakowania pionowego i poziomego,
 7. Dokonywanie konserwacji znaków drogowych,
 8. Wprowadzanie w porozumieniu z Zespołem Utrzymania i Ochrony Dróg ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 9. Sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 10. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,
 11. Koordynacja i kontrola prawidłowego prowadzenia robót realizowanych na podstawie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 12. Zbieranie danych w zakresie potrzeb robót utrzymaniowych i przekazywanie ich do komórek organizacyjnych Zarządu Dróg,
 13. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zadań zleconych przez Zarząd Dróg,
 14. Zaplecza Obwodów Drogowych.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 10:15:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 10:15:14
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2019 15:18:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie