Radcy Prawni


Radcy Prawni

pok. nr 109

Radca Prawny mgr Ewa Piechurska, Radca Prawny mgr Marzena Jurek-Sieradz

Do zadań radców prawnych należy świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o radcach prawnych w szczególności:

  1. sporządzanie opinii prawnych we wszelkich sprawach pozostających z zakresie przedmiotowym działalności jednostki;
  2. opracowywanie projektów aktów prawnych;
  3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów, zarządzeń Dyrektora oraz projektów innych aktów prawnych;
  4. udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa Kierownikom zatrudnionym w jednostce oraz pracownikom jednostki;  
  5. informowanie Dyrektora o uchybieniach prawnych w zakresie stosowania i przestrzegania prawa w działalności jednostki i ich skutkach;
  6. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy;
  7. nadzór prawny nad egzekucją należności Zarządu Dróg;
  8. występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.
Informacja wytworzona przez:
Robert Bębenek
email: r.bebenek@pzdp.radom.pl
, w dniu:  22‑09‑2016 09:57:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:57:26
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2021 11:44:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie