Zespół Administracyjny


Zespół Administracyjny
Pok. nr 104

tel. 48- 38-15-063, 48-36-55-801 wew. 231

e-mail: sekretariat@pzdp.radom.pl

 

Do zadań Zespołu Administracyjnego należy:

 1. ewidencja przepisów wewnętrznych jednostki i wniosków składanych na Zarząd Powiatu;
 2. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji;
 3. prowadzenie rejestrów zarządzeń Dyrektora, porozumień, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora;
 4. prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych prowadzonych w Zarządzie Dróg oraz zbioru kopii protokołów z tych kontroli;
 5. koordynacja systemu kontroli zarządczej oraz ocena występujących obszarów ryzyka iskładanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Zarządu Dróg;
 6. prowadzenie postępowań w sprawach dostępu do informacji publicznej;
 7. koordynowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 8. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (z wyłączeniem zbiorów danych wrażliwych);
 9. obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 10. obsługa skrzynki elektronicznej jednostki oraz umieszczanie informacji na BIP;
 11. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją urządzeń, wyposażenia i pomieszczeń biurowych Zarządu Dróg;
 12. gospodarowanie środkami rzeczowymi Zarządu Dróg;
 13. prowadzenie dokumentacji odzieży roboczej i ochronnej;
 14. przygotowywanie wniosków o wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży;
 15. prowadzenie analiz wydatków na poprawę warunków pracy i bhp;
 16. wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania własnymi środkami transportu i rozliczania kierowców;
 17. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (KP, KW, druki spisowe, karty drogowe), delegacji służbowych i rejestru pieczęci;
 18. sprawozdawczość w zakresie opłaty środowiskowej;
 19. współpraca z operatorem pocztowym;
 20. obsługa sekretariatu.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:46:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:46:52
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2018 11:07:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie