Zespół finansowy


Zespół finansowy
pok. Nr 102

tel. 48- 38-15-063, 48-36-55-801 wew. 232

e-mail: ksiegowosc@pzdp.radom.pl

Do zadań Zespołu Finansowego należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. Opracowywanie planów rzeczowo – finansowych  w zakresie dochodów i wydatków,
 3. Realizowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostki,
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych  oraz ich analiza,
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. Analiza wykonania planu,
 8. Obsługa kasowa,
 9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań jednostki i ich rozliczanie,
 10. Koordynowanie działań związanych z inwentaryzacją składników majątkowych :

- środków trwałych i wyposażenia,

- materiałów drogowych i paliwa,

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie,

- należności i zobowiązań,

 1. Naliczanie wynagrodzeń pracowników sporządzanie list płac, innych list płatniczych, kart wynagrodzeń, dokumentów dotyczących naliczania świadczeń ZUS, deklaracji podatkowych, oraz prowadzenie ich rozliczeń,
 2. Rozliczenia z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami
 3. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,
 4. Przechowywanie i ochrona dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z ustawą
  o rachunkowości,
 5. Windykacja należności.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑09‑2016 09:30:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:30:39
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2017 15:06:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie