Zespół Finansowy


Zespół Finansowy
pok. nr 102
tel. 48- 38-15-063, 48-36-55-801 wew. 232

e-mail: ksiegowosc@pzdp.radom.pl

Do zadań Zespołu Finansowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. opracowywanie planów rzeczowo – finansowych w zakresie dochodów i wydatków;
 3. realizowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostki;
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych  oraz ich analiza;
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. analiza wykonania planu;
 8. obsługa kasowa;
 9. pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych na realizację zadań jednostki;
 10. koordynowanie działań związanych z inwentaryzacją składników majątkowych:
  - środków trwałych i wyposażenia,
  - materiałów drogowych i paliwa,
  - środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie,
  - należności i zobowiązań;
 11. naliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie list płac, innych list płatniczych, kart wynagrodzeń, dokumentów dotyczących naliczania świadczeń ZUS, deklaracji podatkowych, oraz prowadzenie ich rozliczeń;
 12. rozliczenia z ZUS-em, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami;
 13. sporządzanie sprawozdań dotyczących wynagrodzeń;
 14. przechowywanie i ochrona dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 15. windykacja należności.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑09‑2016 09:30:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑09‑2016 09:30:39
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2020 12:19:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie