Drogi Powiatowe - Zimowe utrzymanie Dróg


INFORMACJA DOTYCZĄCA

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego

w sezonie zimowym

2016/2017

 

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych  na terenie Powiatu Radomskiego w sezonie zimowym 2016/2017  podzielone zostało na dwie części .

 

 

 

Części 1

obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Iłża, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala, Wierzbica oraz ulice leżące w ciągach dróg powiatowych na terenie  miasta  Iłża.

Usługi z zakresu zimowego utrzymania świadczyć będzie:

 

    Zakład Usługowo - Handlowy

   „ AXBUD ” Arkadiusz Goguła

    ul. Rynek 9

    27-100 Iłża       

 

 

 

 

Części 2

obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Pionki, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Gózd i Skaryszew oraz ulice leżące w ciągu dróg powiatowych w m. Pionki i Skaryszew.

 

Usługi z zakresu zimowego utrzymania świadczyć będzie:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

„SACHPOL” Góralski Leszek

ul. Bursztynowa 8

26-600 Radom         

 

 

 

 

Mapę z zaznaczonym przebiegiem dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w ramach poszczególnych części przedstawiono na załączniku nr 1  

 

Dyżury zimowego utrzymania dróg.

 

Z chwilą rozpoczęcia  akcji  dyżury odbywać się będą :

 

dla Części 1

- w siedzibie Obwodu Drogowego w Radomiu, ul. Wolanowska 61

pod nr telefonu:

 48-385-74-72   lub  609- 530-445 

  w godz. od 700  do 1500   i     od 2300 do 700

Kierownik Obwodu Drogowego – koordynator   601-073- 835

W godz. 700 - 2300

 

dla Części 2

w siedzibie Obwodu Drogowego w Siczkach,

pod nr telefonu:

 48-322-16-05    całodobowo

Kierownik Obwodu Drogowego – koordynator    603-592-881

 

Zgłoszenia odnośnie zimowego utrzymania dróg  można zgłaszać również do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu  ul. Graniczna 24  na numer 48 36- 53- 045,   fax (48)  38-15-060.

Drogi powiatowe na terenie powiatu radomskiego zostały zakwalifikowane do  V i VI standardu zimowego utrzymania. Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych przedstawia tabela poniżej:

 

 Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

Odśnieżanie (po ustaniu opadów śniegu)

Zwalczanie śliskości

1.

V

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

 

Jezdnia posypana w miejscach niebezpiecznych i na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez Zarząd Drogi

 

Dotyczy jezdni

 

 

- śnieg luźny                  

  może zalegać   do 8 godz.

 

- śnieg zajeżdżony  

        -występuje

-języki śniegowe

         -występuje

-zaspy  mogą występować

 

Dopuszcza się przerwy

w komunikacji do

8 godz.

 

 

W miejscach wyznaczonych

 

 

- gołoledź      - 8 godz.

 

 

- śliskość pośniegowa 

                       - 8 godz.

- lodowica      - 8 godz.

2.

VI

Jezdnia odśnieżona

 

W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu.

 

Jezdnia posypana w miejscach niebezpiecznych i  na odcinkach

wyznaczonych przez Zarząd Drogi decydujących o możliwości ruchu.

- śnieg luźny                  

  może zalegać do 16 godz.

- śnieg zajeżdżony  

        -występuje

-nabój śnieżny

         -występuje

 

-zaspy  mogą występować

               do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy

w komunikacji do

24 godz.

 

W miejscach wyznaczonych

- gołoledź      - 8 godz.

 

 

- śliskość pośniegowa 

                     - 10 godz.

 

- lodowica      - 8 godz.

 

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych  zabezpieczono n/w sprzęt: 

 

Nr części

   

Teren gmin

   

Równiarka

szt.

   

Pług

wirnikowy

szt

   

Ładowarka typ ciężki

szt.

   

Pług

min. typ średni z nośnikiem z napędem

na dwie osie

szt.

   

8 – tonowa

szt.

 

1

Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala,

 Wierzbiny, Iłża oraz ulice w  mieście Iłża

2

1

 

2

5

5

2

Pionki, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia, Gózd,  Skaryszew oraz ulice w ciągach dróg pow. w m. Pionki i w m. Skaryszew

2

1

2

5

5

 

 

W celu zapewnienia lepszego wykorzystania sprzętu i szybszej reakcji na zmieniające się warunki atmosferyczne sprzęt do zimowego utrzymania został zlokalizowany dla:

Części 1 w trzech miejscach: na terenie gminy Iłża,  Wierzbica i Zakrzew.

Części 2 w dwóch miejscach: na terenie Obwodu Drogowego w Siczkach i na terenie gminy Skaryszew.

 

Ilość jednostek sprzętowych użytych do świadczenia usług zimowego utrzymania może zostać zwiększona w przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych, które utrudniłyby wykonanie całej usługi wg standardów określonych w tab. 1.

 

Materiały do zwalczania śliskości zimowej

 

Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiałów uszorstniających tj. piasku,  soli, mieszanki solno-piaskowej.

Materiały uszorstniające zapewnia Zamawiający i składowane są:

dla Części 1 – w siedzibie przedsiębiorstwa AXBUD w Iłży ul.Przy Malenie 11

                     – na bazie przedsiębiorstwa  w m.Taczów 9A gm. Zakrzew

Dla części pierwszej zabezpieczono  mieszanki solno-piaskowej w ilości 2000 ton.

 

dla Części 2 – na bazie Obwodu Drogowego w Siczkach  gm. Jedlnia Letnisko.

                     - na bazie przedsiębiorstwa SACHPOL w m Sołtysów gm. Skaryszew

Dla części drugiej zabezpieczono  mieszanki solno-piaskowej w ilości 1900 ton.

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

NA TERENIE POWIATU RADOMSKIEGO

dla Części 1

 

Lp

Nr drogi

Nazwa drogi

Kilometraż do zimowego utrzymania

Długość /km/

Długość do rozliczenia (km)

Standard ZUD

od km

do km

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1115W

Przytyk- Kożuchów

0+000

5+801

5,801

5,80

6

2

3334W

Wir-Goszczewice-Przytyk

0+438

8+144

7,706

7,70

6

3

3501W

Wrzeszczów-Wrzos-Domaniów

0+000

7+698

7,698

7,70

6

4

3335W

Wir -Ostrołęka-Podkanna

0+000

0+505

0,503

0,50

6

5

 

 

3+450

6+397

2,947

3,00

6

6

3336W

Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk

6+016

16+000

10,016

10,00

6

7

3502W

Przytyk-Wawrzyszów

0+000

10+801

10,801

10,80

6

8

3503W

Młódnice-Jarosławice-Radom

0+000

16+745

16,745

16,80

5

9

3505W

Jaszowice-Wacławów-Sławno

1+500

6+510

5,010

5,00

6

10

3506W

Jankowice-Gulin-Zakrzew

2+114

6+914

4,800

4,80

6

11

3507W

Taczówek-Taczów-Milejowice

0+000

6+595

6,595

6,60

6

12

3508W

Radom-Dąbrówka Podłężna

0+000

9+736

9,736

9,70

6

13

3509W

Gulin-Wsola-Wojciechów

0+000

2+896

2,896

2,90

6

14

3536W

Odechów - Sienno

8+430

11+930

3,500

3,50

6

15

3539W

Radom-Gębarzów-Polany

6+676

16+809

10,133

10,10

6

16

3540W

Parznice-Skaryszew

0+000

3+580

3,580

3,60

6

17

3541W

Zalesice-Łączany

0+000

4+316

4,316

2,30

6

18

3542W

Wierzbica - Modrzejowice

0+000

11+879

11,879

11,9

6

19

3545W

Wierzbica - Krzyżanowice

0+000

13+569

13,569

13,6

6

20

3546W

Łączany - Pomorzany

0+000

2+587

2,587

2,6

6

21

3547W

Iłża - Antoniów

2+722

11+970

9,248

9,2

6

22

3548W

Iłża – Wólka Gonciarska

3+100

10+554

7,454

7,50

6

23

3549W

Chwałowice - Rzeczniów

0+000

5+746

5,746

5,8

6

24

3550W

Iłża - Grabowiec

0+000

7+229

7,229

7,2

6

25

3551W

Błaziny – Piotrowe Pole

0+000

2+800

2,800

2,8

6

26

3552W

Jasieniec Iłżecki Górny – Jasieniec Iłżecki

1+958

4+478

2,520

2,50

6

27

3553W

Małyszyn - Pastwiska

4+650

9+425

4,775

4,8

6

28

3554W

Seredzice - Iłża

2+740

8+870

6,130

6,1

6

29

3555W

/Osiny/- Pakosław - Iłża

2+400

9+777

7,377

7,4

6

30

3556W

Wierzbica-Mirów

0+000

3+702

3,702

3,70

6

31

3557W

Kowala-Ruda Wielka-Wierzbica

0+000

8+983

8,983

9,00

6

32

3558W

Błonie-Kosów

0+000

1+530

1,530

1,50

6

33

3559W

Młodocin- Kowala

0+000

3+524

3,524

3,50

6

34

4010W

Orońsko-Dąbrówka-         Ruda Mała

1+363

6+040

4,677

4,70

6

35

4011W

Orońsko-Ruda Wielka

3+100

5+220

2,120

2,10

6

36

3560W

Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska

0+000

4+370

4,370

4,40

6

37

3561W

Mniszek –Omięcin - Szydłowiec

0+000

1+200

1,200

1,20

6

38

3562W

Mniszek-Łaziska

0+000

2+200

2,200

2,20

6

39

3563W

Wolanów-Chronów

0+000

2+400

2,400

2,40

6

40

3564W

Radom-Augustów

0+000

1+616

1,616

1,60

6

41

3565W

Wolanów- Kończyce

0+000

5+740

5,740

5,70

6

42

3566W

Konary-Mniszek

0+000

2+424

2,424

2,40

6

43

3568W

Nowe Maziarze - Podkońce

0+000

4+630

4,630

4,6

6

 

 

Ulice miasta Iłża

 

 

 

 

 

1

3548W

Ul. Wójtowska

0+000

1+900

1,900

1,9

5

2

3548W

Ul. Przy Malenie

1+900

3+100

1,200

1,2

5

3

3547W

Ul. Staromiejska

0+000

2+722

2,722

2,7

5

4

3554W

Ul. Kochanowskiego

0+000

0+100

0,100

0,1

5

5

3554W

Ul. Bodzentyńska

0+100

1+400

1,300

1,3

5

6

3555W

Ul. Batalionów Chłopskich

0+000

1+200

1,200

1,2

5

 

 

suma

 

 

251,635

251,6

 

 

 

 

 

 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA

NA TERENIE POWIATU RADOMSKIEGO

dla Części 2

 

Lp

Nr drogi

Nazwa drogi

Kilometraż do zimowego utrzymania

Długość /km/

Długość do rozliczenia (km)

Standard ZUD

od km

do km

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3336W

Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk

21+482

33+241

11,759

11,8

6

2

3509W

Gulin-Wsola-Wojciechów

2+896

16+265

13,369

13,4

5

3

3510W

Kaszów-Bród

3+155

5+621

2,466

2,5

6

4

1132W

Siemieradz-Bród

4+600

7+221

2,621

2,6

6

5

1133W

Stara Błotnica-Jedlanka

3+230

8+447

5,217

5,2

6

6

3511W

Urbanów-Jedlanka

2+193

6+763

4,570

4,6

6

7

3512W

Urbanów-Jedlińsk

1+000

7+838

6,838

6,8

6

8

3513W

Nowe Zawady-Bierwce Szlach.

0+000

3+908

3,908

3,9

6

9

3514W

Wierzchowiny-Lisów

0+000

6+980

6,980

7,0

6

10

3515W

Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa

0+000

13+590

13,590

13,6

6

11

3516W

Bartodzieje-Jastrzębia

0+000

3+810

3,810

3,8

5

12

3517W

Wojciechów-Rajec Szlachecki

0+000

5+100

5,100

5,1

6

13

3518W

Wola Goryńska-Jedlnia

0+000

7+580

7,580

7,6

6

 

 

 

11+970

15+370

3,400

3,4

6

14

3519W

Lewaszówka-Poświętne

4+170

9+550

5,380

5,4

6

15

3520W

Suskowola-Policzna

0+000

5+265

5,265

5,3

6

16

3521W

Czarna-Sucha

0+000

4+650

4,650

4,6

6

17

3522W

Pionki-Podgóra

1+700

11+472

9,772

9,8

5

18

3569W

Sucha-Męciszów

0+000

2+260

2,260

2,3

6

19

3523W

Jedlnia-Sokoły

0+000

3+460

3,460

3,5

5

20

3524W

Siczki-Czarna

0+000

9+200

9,200

9,2

5

21

3525W

Słupica-Gózd

0+000

3+485

3,485

3,5

5

22

3526W

Piskornica-dr.krajowa nr 12 /Kuczki/

0+000

2+400

2,400

2,4

6

23

3527W

Antoniówka-Piotrowice

0+000

4+240

4,240

4,2

6

24

3528W

Kiedrzyń-Radom

0+000

3+100

3,100

3,1

5

25

3529W

Kiedrzyń -Skaryszew

0+000

7+540

7,540

7,5

6

26

3530W

Klwatka-Skaryszew

0+000

7+490

7,490

7,5

6

27

3531W

Kuczki-Skaryszew

0+000

7+910

7,910

7,9

6

28

3532W

Gózd-Rawica

0+000

3+100

3,100

3,1

6

29

3533W

Kłonówek-Rawica

0+000

5+535

5,535

5,5

6

30

3534W

Makowiec-Rawica

0+000

10+245

10,245

10,2

6

31

3535W

Trablice-Sołtyków

0+000

4+124

4,124

4,1

5

32

3536W

Odechów - Niedarczów

0+000

2+160

2,160

2,2

6

33

3537W

Skaryszew - Odechów

3+878

8+626

4,748

4,7

6

34

3538W

Skaryszew - Tomaszów

4+268

10+668

6,400

6,4

6

35

3539W

Radom-Gębarzów-Polany

1+500

6+676

5,176

5,2

6

36

3540W

Parznice-Skaryszew

3+580

7+330

3,750

3,8

6

37

3543W

Bujak - Dzierzkówek

0+000

4+740

4,70

4,7

6

38

3544W

Walentynów - Tomaszów

0+000

6+868

6,868

6,9

6

39

1715W

Brzóza-Radom

7+018

20+460

13,442

13,4

5

40

1716W

Brzóza-Załamanek

9+703

12+680

2,977

3,0

6

 

Ulice miasta Pionki

 

 

 

 

 

1

3523W

Ul. Radomska

3+460

6+260

2,800

2,8

5

2

3523W

Aleja Jana Pawła II

6+260

6+760

0,500

0,5

5

3

3523W

Ul. Żeromskiego

6+760

7+160

0,400

0,4

5

4

3523W

Ul. Wspólna

7+160

8+260

1,100

1,1

5

5

3522W

Ul. Polna

0+000

0+800

0,800

0,8

5

6

3522W

Ul. Spacerowa

0+800

1+700

0,900

0,9

5

 

Ulice miasta Skaryszew

 

 

 

 

 

1

3530W

Ul. Bogusławska

7+490

9+490

2,000

2,0

6

2

3540W

Ul. Krasickiego

7+330

9+730

2,400

2,4

5

3

3529W

Ulica bez nazwy (Kiedrzyn do drogi nr 9)

7+240

7+540

0,300

0,3

6

4

3531W

Ulica bez nazwy (Kuczki - Skaryszew)

8+270

9+370

1,100

1,1

6

5

3537W

Ul. Twarogowa

0+000

1+800

1,800

1,8

6

6

3538W

Ul. Piaseckiego

0+000

2+200

2,200

2,2

6

7

3538W

Ul. Dzierzkowska

2+200

4+300

2,100

2,1

6

 

 

suma

 

 

258.985

259.00

 

 

Plik pdf Mapa zimowego utrzymania
09‑01‑2017 15:17:21
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
691KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jerzy Ziemnicki , w dniu:  09‑01‑2017 14:26:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  09‑01‑2017 14:26:19
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2017 15:28:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie