Aktualności


Komunikat z załącznikami

11‑10‑2017 10:17:01

11.10.2017 r.

 

Utrudnienia w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej  Nr 3527W relacji Antoniówka – Groszowice – Piotrowice (II Etap) na odcinku  między miejscowościami Groszowice i Myśliszewice (Gmina Jedlnia Letnisko) w dniach od 13.10. do 27.10.2017 roku wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane wykonywaniem robót drogowych. Przedmiotowy odcinek zostanie wyłączony z ruchu i zostanie poprowadzony objazd do Myśliszewic przez Groszowice drogami gminnymi zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu
Nr PZD.U.420.2.176.2017 z dn. 29.09.2017 r.

W związku z powyższym PZDP w Radomiu prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac budowlanych oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje

05‑10‑2017 07:39:37

5.10.2017 r.

 

Konsultacje Społeczne

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że zostały przedłużone konsultacje społeczne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3519W Lewaszówka - Poświętne.

Termin konsultacji do dnia: 14.10.2017 r.

WNIOSKI I DOKUMENTACJA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONSULTACJE.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje

03‑10‑2017 10:27:29

3‑10‑2017  r.

 

Konsultacje Społeczne

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że zostały przedłużone konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3507W Taczówek - Taczów - Milejowice.

Termin konsultacji do dnia: 14.10.2017 r.

WNIOSKI I DOKUMENTACJA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONSULTACJE.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje

03‑10‑2017 10:23:57

3.10.2017 r.

 

Konsultacje Społeczne

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3503W Młodnice - Jarosławice - Cerekiew.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Remont przejazdu kolejowego - droga powiatowa nr 3564W Radom - Augustów

26‑09‑2017 15:16:12

26.09.2017 r.

 

Utrudnienia w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że z przyczyn technicznych (awaria maszyny torowej) przedłuży się termin zamknięcia i remontu przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej 3564W Radom – Augustów (Gmina Kowala).
Przewidywany termin zakończenia prac 29.09.2017 r.

Objazd prowadzony jest Południową Obwodnicą Radomia, następnie ul. Stalową w m. Radom oraz drogą gminną przez m. Ludwinów (na terenie gm. Kowala).

W związku z powyższym PZDP w Radomiu prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje

22‑09‑2017 14:11:49

22.09.2017 r.

 

Konsultacje Społeczne

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3519 Lewaszówka - Poświętne i rozbudowy drogi powiatowej nr 3565W Wolanów - Kończyce

Termin konsultacji do dnia: 7.10.2017 r.

WNIOSKI I DOKUMENTACJA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONSULTACJE.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Remont przejazdu kolejowego - droga powiatowa nr 3564W Radom - Augustów

21‑09‑2017 14:47:23

21‑09‑2017 r.

 

Utrudnienia w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że firma TRANSKOL Sp. z o.o. Kielce złożyła zawiadomienie o remoncie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej 3564W Radom – Augustów (Gmina Kowala) w dniach od 22.09. do 26.09.2017 roku. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia       w ruchu drogowym związane z wykonywaniem w/w robót. Przejazd kolejowy w miejscowości Kosów zostanie wyłączony z ruchu i zostanie poprowadzony objazd zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu.  

W związku z powyższym PZDP w Radomiu prosi wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz o zwrócenie uwagi na aktualnie obowiązujące oznakowanie drogowe.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje

12‑09‑2017 10:23:45

12‑09‑2017  r.

 

Konsultacje Społeczne

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy dróg powiatowych nr 3503W_Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom i nr  3507W_Taczówek - Taczów - Milejowice.

Termin konsultacji do dnia: 22.09.2017 r.

WNIOSKI I DOKUMENTACJA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE KONSULTACJE.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3545W relacji Wierzbica – Polany - Krzyżanowice

08‑09‑2017 14:48:48

08‑09‑2017 r.

 

Przebudowa drogi

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3545W relacji Wierzbica – Polany - Krzyżanowice  
na odcinku  Wierzbica - Polany (Gmina Wierzbica).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrudnienia w ruchu drogowym

13‑07‑2017 09:46:42

13‑07‑2017 r.

 

Utrudnienia w ruchu drogowym

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że od dnia 17 lipca 2017 r. prowadzone będą prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 3548W Iłża-Wólka Gonciarska na odcinku  ul. Wójtowskiej w Iłży od km 0+000 do km 1+439

W związku z prowadzonymi robotami wyłączony będzie z ruchu odcinek ul. Wójtowskiej od drogi krajowej nr 9 do skrzyżowania z ul. Tatarską o dł. 1440 m

Objazd prowadzony będzie: drogą krajową nr 9, drogami gminnymi: ul. Polną i ul. Przemysłową ( wg załączonego planu objazdu).

Przewidywany termin zakończenia prac 29.09.2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Ziętkowski , w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Ziętkowski
email: sekretariat@pzdp.radom.pl tel.:483815060
, w dniu:  22‑02‑2016 15:11:10
Data ostatniej aktualizacji:
11‑10‑2017 10:19:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie